fredag 30 mars 2012

Sitta själv

Nu kan jag både ställa mig upp och sitta själv. Liten börjar bli stor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar