måndag 10 september 2012

Personalbrist barnmorskor?

När man läser den här artikeln kan man tro att det är en brist på Barnmorskor i Stockholm. Även den här artikeln anger att hälften av länen har haft barnmorskebrist, att det är kris, man har fått överväga att stänga salar, barnafödslarna ökar etc...
Men när jag själv nu befinner mig på praktik så möts jag av den bistra sanningen som visar på raka motsattsen :(
Att som Barnmorska ens få jobb är nu väldigt svårt. Det finns två tjänster utannonserade i hela Stockholm. Av tidigare kurser så hankar sig mina gamla skolkamrater runt på vikariat och många arbetar som sjuksköterskor istället...
Hur kan det vara möjligt? Vården sägs sakna personal samtidigt som det finns personal som inte ens får jobb. Är det inte dags att någon vaknar och inser att vården måste få mer resurser?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar